Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Galeri modülüne ek özellik#228

Galeri modülü eklendiği vakit otomatik olarak ve normal olarak sağdan sola kaydırılıyor ama bunu modül ayarlarında isteyen kişi tarafından istediği galeriyi soldan sağa kaydırılarak ilerletilmesi için ayar eklenebilir.

8 gün önce