Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Mobiroller menüsü#358

Merhaba, Ücretsiz paketlerde kurulan uygulamalarımızda ki mobiroller menüsü bazen rahatsız edici olabiliyor. Bu menü daha farklı bir şekilde yapılabilir giriş ekranında bir toast message tarzı veya ayarlar ya da herhangi bir modülde arkaplan yazısı gibi olabilir ise her iki taraf için daha rahat olabilirdi.

11 gün önce