Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

İndirim kodu#365

E-Ticaret için yararlı olabilecek bir sistem. Uygulamanın sahibi vs İndirim kodu oluşturabilsin bu indirim kodlarının süresi ve % olarak kaç indirim olduğunu yazabilelim. Ve bu indirim kodlarını kendimiz yazabilelim.

11 gün önce