Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Uygulama içindeki kullanıcıları bilgilendirmek için anlık uyarı mesajı gönderme#39

Uygulama içindeki kullanıcılara bir mesaj vermek istersek ekranın bir kısmında gözüken veya açıklama tarzı mesaj baloncuğunda kullanıcıları bilgilendirebilsek.

Emre Uslu Şeker
10 days ago
1