Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Erişilebilirlik#409

Eğer erişilibelirlik ile ilgili modüller eklerseniz, engelli bireylerin de kullanabileceği uygulamalar geliştirebiliriz. Buna görüntü işlemeyi dahil ederseniz çok daha iyi olur.
Örneğin para tanıma modülü gibi.

8 gün önce