Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

içeriği birden fazla kategoriye eklemek#549

Herhangi oluşturduğumuz bir sayfayı bir kategori altına ekliyoruz. Bunu
birden fazla kategoriye eklemek istiyorum. A kategorisine de B kategorisine
de aynı anda ekleme istiyorum.

7 ay önce