Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

SAYFA YENİLEME ÖZELLİĞİ#665

Uygulamada her sayfada uygulamabilecek sayfayı aşağı dpğru kaydırdığımızda sayfa yenileme özelliği modüllere mutlaka eklenmeli.

14 gün önce