Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Tıklanabilir Telefon Numarası Ekleme#699

M

Ozel ekranda tıklanabilir teiefon linki ekliyorum fakat başına http:// eklediği için işlem başarısız oluyor
Linki tamanen biz oluşturabilirsek çok iyi olur
Otomatik okarak http eklemesin

bir ay önce