Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Müzik SoundCloud#787

Müzik SoundCloud modülüne uygulamalar arası paylaşım özelliği eklenmeli. Örneğin uygulamadaki ses kaydı WhatsApp üzerinden paylaşılabilmeli.

3 months ago