Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Toolbar ekle çıkart özelliği#792

Merhaba, webview uygulama tercihlerinde toolbar’ı tamamen kaldırma seçeneği ekleyerek tam ekran uygulama kullanımı sunabilirsiniz.

2 months ago